Welkom bij Stichting Speciaal Onderwijs !

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o is het bevoegd gezag van 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. Het expertisecentrum van de stichting is er voor kinderen met leesproblemen, dyslexie, rekenproblemen  en dyscalculie.

ONZE SCHOLEN

Kingmaschool

De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) met Jonge Kind afdeling (JK), waar kinderen, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, van 4 tot 13 jaar welkom zijn.

Meer informatie

Boulevard410

SBO Boulevard410 is een school voor speciaal basisonderwijs, waar kinderen, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, van 4 tot 13 jaar welkom zijn.

Meer informatie

ONS EXPERTISECENTRUM

Het Expertisecentrum van de Stichting is er voor kinderen met leesproblemen / dyslexie: het Leespaleis en rekenproblemen / dyscalculie: de Rekentuin. Daarnaast biedt het Expertisecentrum ondersteuning aan scholen in het kader van Passend Onderwijs. 

Meer informatie

Locatie