mei 2019 

Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. gaat samen verder met Stichting Meerkring. Na jaren van verkenningen tussen diverse besturen hebben beide besturen de intentie uitgesproken om in gezamenlijkheid verder te gaan. Door de krachten te bundelen krijgen leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter onderwijs; kennisdeling met het regulier onderwijs wordt eenvoudiger en kinderen krijgen op een nog betere plek passend onderwijs.

Stichting SO Amersfoort e.o. is het bevoegd gezag van de Kingmaschool en SBO Boulevard410, twee voorzieningen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4-13 jaar in Amersfoort. Bij Stichting Meerkring zijn 21 scholen aangesloten, zowel voor regulier als speciaal (basis)onderwijs. De besturen buigen zich de komende tijd over de vraag hoe deze nieuwe stap vorm gaat krijgen.

De stad Amersfoort en omstreken kent vele voorzieningen voor speciaal (basis)onderwijs. De schoolbesturen in de stad zoeken elkaar dan ook al langer op om te kijken of de voorzieningen effectiever en efficiënter kunnen samenwerken. Het samengaan van Stichting SO en Stichting Meerkring past in deze ontwikkeling. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl