Jaarverslag 2017

Het jaarverslag heeft positief advies gekregen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op 24 april 2018.
Dit jaarverslag heeft de formele goedkeuring verkregen van de Raad van Toezicht op 19 juni 2018.

 

Locatie