De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. kent een bestuursstructuur waar, sinds 1 november 2011, een Raad van Toezicht (RvT) aan is toegevoegd.

De Raad van Toezicht bestaat uit betrokken en deskundige leden, die affiniteit hebben met het (SBO) onderwijs. De Raad van Toezicht (RvT) heeft alle bestuurstaken gedelegeerd aan de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken in de organisatie. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en is zij adviseur en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht van bestaat uit :
Marco Pater (voorzitter)
Hans de Bruin
Rikus Renting
Sabine Meijer
Ellen Fijneman

Locatie