Binnen onze stichting vinden we samen delen, samen werken en samen doen heel belangrijk. Op managementniveau stemmen we beleids- en praktische zaken op elkaar af, de leerkrachten delen kennis en werken samen in vakgroepen. Voor ouders organiseren we thema-avonden en voor leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten op de stichtingsdagen.  

Locatie