Missie

​Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. biedt leerlingen die zijn aangewezen op extra begeleiding, optimale ontwikkelingskansen met eigentijds primair onderwijs in een veilige en uitdagende leeromgeving.

Visie

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. zorgt ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling is het nodig dat je geloof en plezier in eigen kunnen hebt, je het gevoel hebt dat er mensen zijn die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Dat vereist een pedagogische - didactische aanpak waarin meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate leerlingbegeleiding centraal staan. Een intensieve samenwerking met ouders / verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding van het kind. Goed opgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaatsvindt.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl